poczta
powrót do:Wizyta na Białorusi

powrót do:Wizyta na Białorusi

hosting by SmTvSat-Internet


Miory, parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny i św. Jozafata Kuncewicza Biskupa i Męczennika – siedziba dekanatu.
Miory to ok. 10.000 tys. miasto leżące na Nizinie Połockiej w obwodzie Witebskim. Najciekawszym elementem architektury jest kościół parafialny zbudowany w 1907 r. Proboszczem i Dziekanem miorskim jest ks. kan. Krzysztof Miękina. Parafia obejmuje 55 miejscowości i ma 3 punkty filialne (mi. in. Wiata i Przybrodzie). Działa Żywy Różaniec, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Apostolstwo Bożego Miłosierdzia, III Zakon Franciszkański, Koło Ministrantów, schola, chór parafialny, krąg młodych małżeństw...

Miory fot. 001 Miory fot. 002 Miory fot. 003
1. kościół parafialny
2. kościół parafialny
3. dziekan ks. kan. Krzysztof Miękina (pierwszy z lewej)

 

Szumilino, parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej i św. Jozafata Kuncewicza, dekanat witebski. Jest to nowa parafia, zarejestrowana w 1999 r. Na świątynię przebudowuje się tutaj zakupiony specjalnie w tym celu, niedokończony budynek hali sportowej. Parafię prowadzą obecnie Księża Oblaci (proboszcz. o. Piotr Bielewicz OMI) i obejmuje ona 10 miejscowości. Marzeniem ks. bpa Ordynariusza Diecezji Witebskiej jest stworzenie tu Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Szumilino fot. 001 Szumilino fot. 002 Szumilino fot. 003
1. kościół parafialny (obiekt w budowie)
2. ...
3. ...
powrót do:Wizyta na Białorusi

powrót do:Wizyta na Białorusi