poczta
powrót do:Wizyta na Białorusi

powrót do:Wizyta na Białorusi

hosting by SmTvSat-Internet


Witebsk
Miasto obwodowe w północno-wschodniej Białorusi, nad rzeką Dźwiną, obecnie liczące już prawie 380 tys. mieszkańców. Jeden z największych ośrodków gospodarczych kraju. W Witebsku działają 4 parafie rzymsko-katolickie: św. Antoniego z Padwy, św. Barbary (katedralna), Jezusa Miłosiernego i Ducha Świętego. Ta ostatnia, zarejestrowana w 2000 r., została zorganizowana przez Księży Saletynów i początkowo miała za patronkę Matkę Bożą Saletyńską. Na świątynię zaadaptowano dawną halę sportową i od Wielkanocy 2001 r. rozpoczęto regularne celebrowanie Mszy św. i nabożeństw. Latem 2002 r. Księża Saletyni opuscili parafię i pracę duszpasterską rozpoczęli tu księża diecezjalni. Obecnie parafia pw. Ducha Św. jest siedzibą dziekana dekanatu witebskiego Diecezji Witebskiej.

Witebsk fot. 001 Witebsk fot. 002 Witebsk fot. 003
1. parafia św. Ducha (dawniej M.B. Saletyńskiej) – kościół paraf.
2. parafia św. Ducha (dawniej M.B. Saletyńskiej)
3. parafia św. Ducha (dawniej M.B. Saletyńskiej)

Patronem Diecezji Witebskiej jest św. Jozafat Kuncewicz – Biskup, Męczennik ziemi połockiej. Bazilianin Jozafat Kuncewicz był biskupem unickim. Z połockiej katedry biskupiej p.w. św. Zofii obejmował swoją działalnością Połock, Witebsk, Mścisławl... 12 listopada 1623 roku, w Witebsku, po porannej Mszy Św. bp Jozafat Kuncewicz został zamordowany przez przeciwników Unii kościołów wschodniego i zachodniego. W 1643 r. został beatyfikowany, kanonizowany w 1867 r.

Witebsk fot. 004 Witebsk fot. 005 Witebsk fot. 006
4. parafia św. Ducha (dawniej M.B. Saletyńskiej)
5. parafia św. Ducha (dawniej M.B. Saletyńskiej) – kościół paraf. (ciągle trwają prace remontowe)
6. miejsce męczeńskiej śmierci św. Jozafata Kuncewicza

Z licznych witebskich świątyń burze dziejowe przetrwał jedynie, zbudowany w latach 80. XIX w. kościół św. Barbary. W latach 90. XX w. został odbudowany dzięki staraniom O. Dominikanów i obecnie jest podniesiony do godności katedry Diecezji Witebskiej.

Witebsk fot. 007 Witebsk fot. 008 Witebsk fot. 009
7. cerkiew prawosławna
8. katedra św. Barbary
9. katedra św. Barbary
powrót do:Wizyta na Białorusi

powrót do:Wizyta na Białorusi